Få time til øyelege uten henvisning

Bestill time på nett eller ring oss

VÅRE KLINIKKER

Du finner oss sentralt plassert i Oslo

INSTITUTT FOR ØYEHELSE

Vi forsker og tilbyr helseopplysning om øyesykdommer

Velkommen til Institutt for Øyehelse og klinikkene

Institutt for øyehelse er Norges første private øyehelseinstitutt som har pasientbehandling, forskning og helseopplysning om øyesykdommer som sin hovedoppgave. Øyefaget er i rivende utvikling, og retningslinjer for diagnostikk og behandling endres kontinuerlig. For å kunne tilby moderne og oppdatert behandling, må øyelegen fortløpende kunne vurdere forskningslitteraturen som er grunnlaget for all medisinsk behandling. Øyelegene ved Institutt for øyehelse har doktorgrad eller har påbegynt forskningsstudier innen øyesykdommer. Når du besøker Institutt for øyehelse kan du derfor forvente å få førsteklasses utredning og behandling i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer.

MODERNE MEDISINSKE FASILITETER

Ved Institutt for øyehelse vil du alltid bli undersøkt med det nyeste av medisinsk utstyr (spaltelampeundersøkelse, synstest, synsfeltundersøkelse, OCT med angiografi, netthinnebilder, pentacam fremresegmentanalyser, in vivo konfokalmikroskopi m.m.) for å sikre at du får riktig diagnose og behandling. Instituttet er sentralt lokalisert på Majorstuen i Oslo i umiddelbar nærhet av offentlig transport. Gjennom tydelig skilting og enkel adkomst fra gateplan er lokalene tilrettelagt for synssvekkede og funksjonshemmede pasienter. Instituttet har en innbydende innredning for å skape en rolig og harmonisk atmosfære. Vår primære målsetning er imidlertid at du skal oppleve å bli tatt på alvor og bli behandlet som enkeltindivid.

Institutt for øyehelse

Norges første private øyehelseinstitutt med pasientbehandling, forskning og helseopplysning om øyesykdommer som sin hovedoppgave

KLINIKKER

Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken er klinikker ved Institutt for øyehelse. Øyehelseklinikken er en generell øyeklinikk som tilbyr utredning og behandling av pasienter i alle aldre. Tørreøyneklinikken ble etablert i 2012 og er Nordens eneste spesialklinikk for utredning og behandling av tørre øyne.

Våre tjenester

Institutt for øyehelse tilbyr ulike medisinske tjenester

 Pasientbehandling
Forskning
Helseopplysning

Institutt for øyehelse er unikt i Norden ved at instituttet utøver forskning og helseopplysning om øyesykdommer i tillegg til pasientbehandling. Instituttet er aktivt involvert i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og egne forskningsdata publiseres gjennom publikasjoner og fremlegges på nasjonale og internasjonale forskningskongresser. Videre arrangerer instituttet lokale og regionale fagmøter for å heve kompetansen og styrke båndene mellom de ulike faggruppene i øyefaget.

ÅPNINGSTIDER

Mandag 09:00-15:00
Tirsdag 09:00-15:00
Onsdag 09:00-15:00
Torsdag 09:00-15:00
Fredag 09:00-15:00
Lørdag 10:00-14:00

ØNSKER DU ET INDIVIDUELT MEDLEMSKAP FOR OPPFØLGING AV DIN ØYEHELSE?

Ring oss på telefon 22 44 44 40 og be om et skreddersydd medlemskap for deg, din familie eller din bedrift