RASK TIME UTEN HENVISNING

Lokalisering i Oslo

SENTRALT VED MAJORSTUEN T-BANE

FORSKNING

VI FORSKER PÅ ØYESYKDOMMER

RASK TIME TIL ØYELEGE UTEN HENVISNING TIL MARKEDETS LAVESTE PRISER

Ved Øyehelseklinikken på Majorstuen i Oslo får du rask time uten henvisning til prisbelønnede øyeleger med doktorgrad og lang erfaring til markedets laveste priser. Velkommen til en profesjonell konsultasjon!

Øyehelseklinikken er en generell øyelegeklinikk som tilbyr utredning og behandling av pasienter i alle aldre og er sentralt lokalisert på Majorstuen i Oslo i umiddelbar nærhet av offentlig transport.  Tørreøyneklinikken er Nordens eneste spesialklinikk for utredning og behandling av tørre øyne og øyeallergi og er samlokalisert med Øyehelseklinikken. Begge klinikkene skiller seg fra privateide øyeklinikker og investorstyrte private sykehuskjeder ved at øyelegene har doktorgrad og er aktive innen forskning. Denne unike kompetansen gjør at øyelegene ved Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken alltid vil kunne tilby deg utredning og behandling av øyesykdommer etter oppdaterte internasjonale retningslinjer.

MODERNE MEDISINSKE FASILITETER

Ved Institutt for øyehelse vil du alltid bli undersøkt med det nyeste av medisinsk utstyr (spaltelampeundersøkelse, synstest, synsfeltundersøkelse, OCT med angiografi, netthinnebilder, pentacam fremresegmentanalyser, in vivo konfokalmikroskopi m.m.) for å sikre at du får riktig diagnose og behandling.

Oyehelseklinikken-OCT-netthinne-1140x760

Instituttet er sentralt lokalisert i Ole Vigs gt 32E (inngang Harald Hårfagres gt vis a vis Coop Extra/Deichmanske bibliotek) på Majorstuen i Oslo i umiddelbar nærhet av offentlig transport. Gjennom tydelig skilting og enkel adkomst fra gateplan er lokalene tilrettelagt for synssvekkede og funksjonshemmede pasienter. Instituttet har en innbydende innredning for å skape en rolig og harmonisk atmosfære. Vår primære målsetning er imidlertid at du skal oppleve å bli tatt på alvor og bli behandlet som enkeltindivid.

Velkommen til en profesjonell og hyggelig konsultasjon ved Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken!

Institutt for øyehelse

Norges første private øyehelseinstitutt med pasientbehandling, forskning og helseopplysning om øyesykdommer som sin hovedoppgave

KLINIKKER

Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken er klinikker ved Institutt for øyehelse. Øyehelseklinikken er en generell øyeklinikk som tilbyr utredning og behandling av pasienter i alle aldre. Tørreøyneklinikken ble etablert i 2012 og er Nordens eneste spesialklinikk for utredning og behandling av tørre øyne.

Våre tjenester

Institutt for øyehelse tilbyr ulike medisinske tjenester

Pasientbehandling
Forskning
Helseopplysning

Institutt for øyehelse er unikt i Norden ved at instituttet utøver forskning og helseopplysning om øyesykdommer i tillegg til pasientbehandling. Instituttet er aktivt involvert i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og egne forskningsdata publiseres og fremlegges på nasjonale og internasjonale forskningskongresser. Videre arrangerer instituttet lokale og regionale fagmøter for å heve kompetansen og styrke båndene mellom de ulike faggruppene i øyefaget.

 

  

  

 

Utvalgte vitenskapelige artikler fra forfattere fra Øyehelseklinikken/Tørreøyneklinikken 

1: Yazdani M, Chen X, Tashbayev B, Utheim ØA, Ræder S, Hua Y, Eidet JR, Stojanovic A, Dartt DA, Utheim TP. Evaluation of the Ocular Surface Disease Index Questionnaire as a Discriminative Test for Clinical Findings in Dry Eye Disease Patients. Curr Eye Res. 2019 Apr 6. doi: 10.1080/02713683.2019.1604972. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30955380.

2: Adil MY, Xiao J, Olafsson J, Chen X, Lagali NS, Ræder S, Utheim ØA, Dartt DA, Utheim TP. Meibomian Gland Morphology Is a Sensitive Early Indicator of Meibomian Gland Dysfunction. Am J Ophthalmol. 2019 Apr;200:16-25. doi: 10.1016/j.ajo.2018.12.006. Epub 2018 Dec 20. PubMed PMID: 30578784.

3: Yazdani M, Chen X, Tashbayev B, Utheim ØA, Ræder S, Lagali N, Stojanovic A, Dartt DA, Utheim TP. Tear Production Levels and Dry Eye Disease Severity in a Large Norwegian Cohort. Curr Eye Res. 2018 Dec;43(12):1465-1470. doi: 10.1080/02713683.2018.1514055. Epub 2018 Sep 5. PubMed PMID: 30183390.

4: Fostad IG, Eidet JR, Lagali NS, Dartt DA, Ræder S, Messelt EB, Utheim TP. Identification of Objective Morphometric Markers of Xerostomia in the Oral Mucosa Epithelium with In Vivo Confocal Microscopy. Microsc Microanal. 2017 Feb;23(1):88-96. doi: 10.1017/S1431927617000022. Epub 2017 Feb 6. PubMed PMID: 28162126.

5: Fostad IG, Eidet JR, Utheim TP, Ræder S, Lagali NS, Messelt EB, Dartt DA. Dry Eye Disease Patients with Xerostomia Report Higher Symptom Load and Have Poorer Meibum Expressibility. PLoS One. 2016 May 5;11(5):e0155214. doi: 10.1371/journal.pone.0155214. eCollection 2016. PubMed PMID: 27148875; PubMed Central PMCID: PMC4858238.

ÅPNINGSTIDER

Mandag08:30-16:00
Tirsdag08:30-16:00
Onsdag08:30-16:00
Torsdag08:30-16:00
Fredag08:30-16:00

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!