TIME PÅ DAGEN/DROPIN TIL ØYELEGE UTEN HENVISNING TIL MARKEDETS LAVESTE PRISER (990,-/750,-)

BESTILL PÅ NETT (KLIKK HER) ELLER RING OSS PÅ 22 44 44 40

Lokalisering

ØYELEGE I OSLO – SENTRALT PÅ MAJORSTUEN (50 M FRA T-BANEN, OLE VIGS GT 32E)

INSTITUTT FOR ØYEHELSE

FOR STYRKET SAMARBEID MELLOM OPTIKERE OG ØYELEGER

TIME PÅ DAGEN TIL ØYELEGE UTEN HENVISNING TIL MARKEDETS LAVESTE PRISER (990,-/750,-)

Ved Øyehelseklinikken på Majorstuen i Oslo får du time på dagen uten henvisning til prisbelønnende øyeleger med doktorgrad og lang erfaring til markedets laveste priser (990,-/750,-).

 

 

Institutt for øyehelse er Norges første private øyehelseinstitutt som har pasientbehandling, forskning og helseopplysning om øyehelse og øyesykdommer som sin hovedoppgave. Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken er klinikker ved Institutt for øyehelse og er sentralt lokalisert på Majorstuen i Oslo i umiddelbar nærhet av offentlig transport. Øyehelseklinikken er en generell øyeklinikk som tilbyr utredning og behandling av pasienter i alle aldre. Tørreøyneklinikken ble etablert i 2012 og er Nordens eneste spesialklinikk for utredning og behandling av tørre øyne.

 

Øyefaget er i rivende utvikling, og retningslinjer for diagnostikk og behandling endres kontinuerlig. For å kunne tilby moderne og oppdatert behandling, må øyehelsepersonell fortløpende kunne vurdere forskningslitteraturen som er grunnlaget for all medisinsk behandling. Øyelegene og optikerne ved Institutt for øyehelse har doktorgrad eller har påbegynt forskningsstudier innen øyesykdommer. Når du besøker Institutt for øyehelse, kan du derfor forvente å få førsteklasses utredning og behandling i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer.

 

Tiden er kommet for å styrke båndene mellom optikere og øyeleger. Tradisjonelt har  optikere forvaltet vår øyehelse, mens øyeleger har hatt ansvar for diagnostikk og behandling av øyesykdommer. Forskning viser at norsk øyehelsetjeneste ikke er bærekraftig for håndtering av kommende pasientmasse (Konusrapporten 2012, Norsk oftalmologisk forening). For hoveddiagnosene aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), grå stær (katarakt) og grønn stær (glaukom) er det beregnet en økning av konsul­tasjoner på 76 % fram mot år 2030Institutt for øyehelse har som ambisjon å heve kompetansen og styrke båndene mellom de ulike faggruppene i øyefaget slik at norsk øyehelsetjeneste er bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.

MODERNE MEDISINSKE FASILITETER

Ved Institutt for øyehelse vil du alltid bli undersøkt med det nyeste av medisinsk utstyr (spaltelampeundersøkelse, synstest, synsfeltundersøkelse, OCT med angiografi, netthinnebilder, pentacam fremresegmentanalyser, in vivo konfokalmikroskopi m.m.) for å sikre at du får riktig diagnose og behandling.

 

   

 

Instituttet er sentralt lokalisert i Ole Vigs gt 32E (inngang Harald Hårfagres gt vis a vis Coop Extra/Deichmanske bibliotek) på Majorstuen i Oslo i umiddelbar nærhet av offentlig transport. Gjennom tydelig skilting og enkel adkomst fra gateplan er lokalene tilrettelagt for synssvekkede og funksjonshemmede pasienter. Instituttet har en innbydende innredning for å skape en rolig og harmonisk atmosfære. Vår primære målsetning er imidlertid at du skal oppleve å bli tatt på alvor og bli behandlet som enkeltindivid.

 

 

Velkommen til en profesjonell og hyggelig konsultasjon ved Øyehelseklinikken!

Institutt for øyehelse

Norges første private øyehelseinstitutt med pasientbehandling, forskning og helseopplysning om øyesykdommer som sin hovedoppgave

KLINIKKER

Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken er klinikker ved Institutt for øyehelse. Øyehelseklinikken er en generell øyeklinikk som tilbyr utredning og behandling av pasienter i alle aldre. Tørreøyneklinikken ble etablert i 2012 og er Nordens eneste spesialklinikk for utredning og behandling av tørre øyne.

Våre tjenester

Institutt for øyehelse tilbyr ulike medisinske tjenester

Pasientbehandling
Forskning
Helseopplysning

Institutt for øyehelse er unikt i Norden ved at instituttet utøver forskning og helseopplysning om øyesykdommer i tillegg til pasientbehandling. Instituttet er aktivt involvert i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og egne forskningsdata publiseres og fremlegges på nasjonale og internasjonale forskningskongresser. Videre arrangerer instituttet lokale og regionale fagmøter for å heve kompetansen og styrke båndene mellom de ulike faggruppene i øyefaget.

  

  

ÅPNINGSTIDER

Mandag 08:30-16:00
Tirsdag 08:30-16:00
Onsdag 08:30-16:00
Torsdag 08:30-16:00
Fredag 08:30-16:00
Lørdag 10:00-14:00

ØNSKER DU ET MEDLEMSKAP FOR OPPFØLGING AV DIN ØYEHELSE?

Ring oss på telefon 22 44 44 40 og be om et skreddersydd medlemskap for deg, din familie eller din bedrift