Professorater
Doktorgrader
Harvard-bakgrunn

Best på pris
Nyeste teknologi
Nøye utvalgte øyeleger

KIRUGISK KOMPETANSESENTER

Grå stær
Linsebytte (alderlangsynthet)
Hengende øyelokk

LOKALISERING

Oslo
Bergen
Trondheim (august 2024)

Har du helseforsikring?

Vi samarbeider med forsikringsselskaper

Har du behandlingsforsikring og henvisning fra lege eller optiker? Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å se om du får dekket konsultasjon og behandling. Vi har avtale med Vertikal Helse, Storebrand og Falck Helse

KIRUGISK KOMPETANSESENTER 

Vi spesialiserer oss på operasjoner for grå stær, alderslangsynthet, grønn stær, hengende øyelokk og skjeling. Vi tilbyr også operasjoner for nærsynthet og skjeve hornhinner via våre samarbeidspartnere. Mer om hva vi tilbyr er å finne under fanen Prise r. Les om våre kirurger under fanen – Om oss. Vi rekrutterer utelukkende kirurger vi har særlig stor tro på innen våre ulike spesialområder. Det betyr at du vil møte ulike kirurger avhengig av problemstilling. Vi har f eks én kirurg innen grå stær og alderslangsynthet som har mer enn 15.000 operasjoner bak seg, som deltar i en rekke ekspertpaneler innen feltet, skriver vitenskapelige artikler og har vært Keynote Speaker hele 30 ganger. Vi har også en kirurg innen øyelokk-kirurgi som har skrevet flere vitenskapelige artikler om tematikken.

Ved Øyehelseklinikken/Tørreøyneklinikken i Oslo og Bergen får du rask time uten henvisning til prisbelønnede øyeleger med doktorgrad og lang erfaring. Velkommen til en profesjonell konsultasjon!

Øyehelseklinikken er en generell øyelegeklinikk som tilbyr utredning og behandling av pasienter i alle aldre og er sentralt lokalisert på Majorstuen i Oslo og i Nygårdsgaten i Bergen, i umiddelbar nærhet av offentlig transport.  Tørreøyneklinikken er Nordens eneste spesialklinikk for utredning og behandling av tørre øyne og øyeallergi og er samlokalisert med Øyehelseklinikken. Begge klinikkene skiller seg fra privateide øyeklinikker og investorstyrte private sykehuskjeder ved at øyelegene har doktorgrad og er aktive innen forskning. Denne unike kompetansen gjør at øyelegene ved Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken alltid vil kunne tilby deg utredning og behandling av øyesykdommer etter oppdaterte internasjonale retningslinjer.

MODERNE MEDISINSKE FASILITETER

Ved Institutt for øyehelse vil du alltid bli undersøkt med det nyeste av medisinsk utstyr (spaltelampeundersøkelse, synstest, synsfeltundersøkelse, OCT med angiografi, netthinnebilder, pentacam fremresegmentanalyser, m.m.) for å sikre at du får riktig diagnose og behandling.

Oyehelseklinikken-OCT-netthinne-1140x760

Gjennom tydelig skilting og enkel adkomst fra gateplan er lokalene tilrettelagt for synssvekkede og funksjonshemmede pasienter. Instituttet har en innbydende innredning for å skape en rolig og harmonisk atmosfære. Vår primære målsetning er imidlertid at du skal oppleve å bli tatt på alvor og bli behandlet som enkeltindivid.

Velkommen til en profesjonell og hyggelig konsultasjon ved Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken!

ØYEHELSEKLINIKKEN I MEDIENE

Prisbelønnede Øyeleger

Flere av våre øyeleger har forskningsbakgrunn fra Harvard Medical School og er blitt kåret som den meste lovende øyelege/forsker i Norge under 45 år. Hvert år deler Den norske øyelegeforeningen ut én slik pris. Flere av øyelegene har også mottatt en rekke andre priser. Klinikken har også den legen/forskeren i Norge som tre år på rad er blitt ragnert blant topp ti i Norge hva publikasjonspoeng angår (i konkurranse med ca 30.000 forskere nasjonalt).

Våre øyeleger står også bak veiledning av et titall doktorgradskandidater og har skrevet både nasjonale og nordiske retningslinjer innen tørre øyne. Vi har også skrevet et titall vitenskapelige oversiktsartikler publisert i noen av verdens fremste tidsskrifter, særlig innen ulike behandlingsstrategier for tørre øyne. Vi har også publisert ulike artikler relatert til øyelokkskirurgi.

Ytterligere informasjon er å finne i fanen Om oss.

Institutt for øyehelse

Norges første private øyehelseinstitutt med pasientbehandling, forskning og helseopplysning om øyesykdommer som sin hovedoppgave

KLINIKKER

Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken er klinikker ved Institutt for øyehelse. Øyehelseklinikken er en generell øyeklinikk som tilbyr utredning og behandling av pasienter i alle aldre. Tørreøyneklinikken ble etablert i 2012 og er Nordens eneste spesialklinikk for utredning og behandling av tørre øyne.

Våre tjenester

Institutt for øyehelse tilbyr ulike medisinske tjenester

Pasientbehandling
Forskning
Helseopplysning

Institutt for øyehelse er unikt i Norden ved at instituttet utøver forskning og helseopplysning om øyesykdommer i tillegg til pasientbehandling. Instituttet er aktivt involvert i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og egne forskningsdata publiseres og fremlegges på nasjonale og internasjonale forskningskongresser. Videre arrangerer instituttet lokale og regionale fagmøter for å heve kompetansen og styrke båndene mellom de ulike faggruppene i øyefaget.

 

  

  

Øyelege, seniorforsker og daglig leder Sten Ræder i aksjon; her som Key Note Speaker for Santen i Barcelona 2018, hvor han holdt foredrag om antiinflammatorisk behandling av tørre øyne.

 

  

Professor Tor Paaske Utheim i aksjon; her som Key Note Speaker for Specsavers Clinical Conference i 2019, hvor han holdt foredrag om behandling av tørre øyne for over 2000 klinikere/forskere fordelt på fem land (Nederland, Finland, Danmark, Sverige og Norge).

ÅPNINGSTIDER

Mandag 08:30-16:00
Tirsdag 08:30-16:00
Onsdag 08:30-16:00
Torsdag 08:30-16:00
Fredag 08:30-16:00