RASK TIME UTEN HENVISNING

Lokalisering i Oslo og Bergen

– SENTRALT PÅ MAJORSTUEN
– SENTRALT I BERGEN SENTRUM

FORSKNING

VI FORSKER PÅ ØYESYKDOMMER

Har du helseforsikring?

Vi samarbeider med forsikringsselskaper

Har du behandlingsforsikring og henvisning fra lege eller optiker? Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å se om du får dekket konsultasjon og behandling. Vi har avtale med Vertikal Helse, Storebrand og Falck Helse

In immediate need of an eye doctor (ophthalmologist)?

No referral necessary and no waiting time

The eye doctors at Øyehelseklinikken/Tørreøyneklinikken have doctoral degree (PhD) and can diagnose and treat diseases at the front and back part of the eye (anterior and posterior segments). Patients are offered regular follow-up and rapid treatment – which can be crucial to prevent or limit loss of vision. We perform advanced diagnostics including visual acuity testing, automatic perimetry, high definition optical coherence tomography (OCT) with angiography, retinal photography and specialized dry eye testing including infrared meibography.

 

Do you need to consult an opthalmologist?

 

To book an appointment, call us on 22 44 44 40 or send a request electronically

RASK TIME TIL ØYELEGE UTEN HENVISNING 

Ved Øyehelseklinikken/Tørreøyneklinikken i Oslo og Bergen får du rask time uten henvisning til prisbelønnede øyeleger med doktorgrad og lang erfaring. Velkommen til en profesjonell konsultasjon!

Øyehelseklinikken er en generell øyelegeklinikk som tilbyr utredning og behandling av pasienter i alle aldre og er sentralt lokalisert på Majorstuen i Oslo og i Nygårdsgaten i Bergen, i umiddelbar nærhet av offentlig transport.  Tørreøyneklinikken er Nordens eneste spesialklinikk for utredning og behandling av tørre øyne og øyeallergi og er samlokalisert med Øyehelseklinikken. Begge klinikkene skiller seg fra privateide øyeklinikker og investorstyrte private sykehuskjeder ved at øyelegene har doktorgrad og er aktive innen forskning. Denne unike kompetansen gjør at øyelegene ved Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken alltid vil kunne tilby deg utredning og behandling av øyesykdommer etter oppdaterte internasjonale retningslinjer.

MODERNE MEDISINSKE FASILITETER

Ved Institutt for øyehelse vil du alltid bli undersøkt med det nyeste av medisinsk utstyr (spaltelampeundersøkelse, synstest, synsfeltundersøkelse, OCT med angiografi, netthinnebilder, pentacam fremresegmentanalyser, m.m.) for å sikre at du får riktig diagnose og behandling.

Oyehelseklinikken-OCT-netthinne-1140x760

Instituttet er sentralt lokalisert i Sørkedalsveien 10d, 5 etasje i Oslo, i umiddelbar nærhet av offentlig transport. Klinikken i Bergen er lokalisert i Nygårdsgaten 4, i 4 etasje.

Gjennom tydelig skilting og enkel adkomst fra gateplan er lokalene tilrettelagt for synssvekkede og funksjonshemmede pasienter. Instituttet har en innbydende innredning for å skape en rolig og harmonisk atmosfære. Vår primære målsetning er imidlertid at du skal oppleve å bli tatt på alvor og bli behandlet som enkeltindivid.

Velkommen til en profesjonell og hyggelig konsultasjon ved Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken!

ØYEHELSEKLINIKKEN I MEDIENE

Institutt for øyehelse

Norges første private øyehelseinstitutt med pasientbehandling, forskning og helseopplysning om øyesykdommer som sin hovedoppgave

KLINIKKER

Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken er klinikker ved Institutt for øyehelse. Øyehelseklinikken er en generell øyeklinikk som tilbyr utredning og behandling av pasienter i alle aldre. Tørreøyneklinikken ble etablert i 2012 og er Nordens eneste spesialklinikk for utredning og behandling av tørre øyne.

Våre tjenester

Institutt for øyehelse tilbyr ulike medisinske tjenester

Pasientbehandling
Forskning
Helseopplysning

Institutt for øyehelse er unikt i Norden ved at instituttet utøver forskning og helseopplysning om øyesykdommer i tillegg til pasientbehandling. Instituttet er aktivt involvert i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og egne forskningsdata publiseres og fremlegges på nasjonale og internasjonale forskningskongresser. Videre arrangerer instituttet lokale og regionale fagmøter for å heve kompetansen og styrke båndene mellom de ulike faggruppene i øyefaget.

 

  

  

Øyelege, seniorforsker og daglig leder Sten Ræder i aksjon; her som Key Note Speaker for Santen i Barcelona 2018, hvor han holdt foredrag om antiinflammatorisk behandling av tørre øyne.

 

  

Professor Tor Paaske Utheim i aksjon; her som Key Note Speaker for Specsavers Clinical Conference i 2019, hvor han holdt foredrag om behandling av tørre øyne for over 2000 klinikere/forskere fordelt på fem land (Nederland, Finland, Danmark, Sverige og Norge).

ÅPNINGSTIDER

Mandag 08:30-16:00
Tirsdag 08:30-16:00
Onsdag 08:30-16:00
Torsdag 08:30-16:00
Fredag 08:30-16:00

Utvalgte vitenskapelige artikler fra forfattere fra Øyehelseklinikken/Tørreøyneklinikken

1: Ræder S, Klyve P, Utheim TP. Dry eye disease – diagnosis and treatment. Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Aug 8;139(11). doi: 10.4045/tidsskr.18.0752. Print 2019 Aug 20. PMID: 31429248

2: Yazdani M, Chen X, Tashbayev B, Utheim ØA, Ræder S, Hua Y, Eidet JR, Stojanovic A, Dartt DA, Utheim TP. Evaluation of the Ocular Surface Disease Index Questionnaire as a Discriminative Test for Clinical Findings in Dry Eye Disease Patients. Curr Eye Res. 2019 Apr 6. doi: 10.1080/02713683.2019.1604972. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30955380.

3: Adil MY, Xiao J, Olafsson J, Chen X, Lagali NS, Ræder S, Utheim ØA, Dartt DA, Utheim TP. Meibomian Gland Morphology Is a Sensitive Early Indicator of Meibomian Gland Dysfunction. Am J Ophthalmol. 2019 Apr;200:16-25. doi: 10.1016/j.ajo.2018.12.006. Epub 2018 Dec 20. PubMed PMID: 30578784.

4: Yazdani M, Chen X, Tashbayev B, Utheim ØA, Ræder S, Lagali N, Stojanovic A, Dartt DA, Utheim TP. Tear Production Levels and Dry Eye Disease Severity in a Large Norwegian Cohort. Curr Eye Res. 2018 Dec;43(12):1465-1470. doi: 10.1080/02713683.2018.1514055. Epub 2018 Sep 5. PubMed PMID: 30183390.

5: Fostad IG, Eidet JR, Lagali NS, Dartt DA, Ræder S, Messelt EB, Utheim TP. Identification of Objective Morphometric Markers of Xerostomia in the Oral Mucosa Epithelium with In Vivo Confocal Microscopy. Microsc Microanal. 2017 Feb;23(1):88-96. doi: 10.1017/S1431927617000022. Epub 2017 Feb 6. PubMed PMID: 28162126.

6: Fostad IG, Eidet JR, Utheim TP, Ræder S, Lagali NS, Messelt EB, Dartt DA. Dry Eye Disease Patients with Xerostomia Report Higher Symptom Load and Have Poorer Meibum Expressibility. PLoS One. 2016 May 5;11(5):e0155214. doi: 10.1371/journal.pone.0155214. eCollection 2016. PubMed PMID: 27148875; PubMed Central PMCID: PMC4858238.