OM OSS

Institutt for øyehelse – Øyehelseklinikken

Norges første private øyehelseinstitutt som har pasientbehandling, forskning og helseopplysning om øyesykdommer som sin hovedoppgave. Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken er klinikker ved Institutt for øyehelse og er sentralt lokalisert på Majorstuen i Oslo i umiddelbar nærhet av offentlig transport. Øyehelseklinikken er en generell øyeklinikk som tilbyr utredning og behandling av pasienter i alle aldre. Tørreøyneklinikken ble etablert i 2012 og er Nordens eneste spesialklinikk for utredning og behandling av tørre øyne. Øyelegene og optikerne ved Institutt for øyehelse har doktorgrad eller har påbegynt forskningsstudier innen øyesykdommer. Når du besøker Institutt for øyehelse kan du derfor forvente å få utredning og behandling i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer.

VÅRE MEDARBEIDERE

STEN RÆDER

daglig leder, prisbelønnet øyelege/forsker, PhD

Sten er grunnlegger og daglig leder av Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken. Han gjennomførte medisin- og doktorgradsutdannelsen ved Universite [...]

Tor Paaske Utheim

prisbelønnet øyelege/professor, medgrunnlegger

Utheim er øyelege og innehar ni professorater, hvorav ett innovasjonsprofessorat, fordelt på seks universiteter; Universitetet i Oslo, Storbyunivers [...]

Øygunn Aass Utheim

Prisbelønnet øyelege, PhD

Øygunn Aass Utheim har doktorgrad innen tørre øyne og stamceller i øyets overflate. Hun fullførte medisinstudier i Oslo i 2001 og fikk sin utdann [...]

Erlend Christoffer Sommer Landsend

Prisbelønnet øyelege/forsker, PhD

Erlend Christoffer Sommer Landsend er utdannet lege fra Universitetet i Oslo. Han gjennomførte spesialistutdanningen i øyesykdommer ved øyeavdelin [...]

REZA A. BADIAN

øyelege, forsker, personvernombud og leder for internasjonalisering

Reza A. Badian har bakgrunn blant annet som overlege på Øyeavdelingen på Sykehuset Innlandet, Elverum. Han fikk sin øyeutdannelse ved Haukeland un [...]

Samer Marshan

Øyelegeassistent, forsker

Samer fikk sin legeutdannelse ved Det medisinske universitetet i Ternopil, Ukraina, og er utdannet øyelege ved Det kirurgiske øyesykehuset i Damasku [...]

DARLENE A. DARTT

Prisbelønnet assosiert forsker samt professor på Øyeavdelingen ved Harvard Medical School

Darlene A. Dartt is Senior Scientist and Harold F. Johnson Research Scholar at Schepens Eye Research Institute/Massachusetts Eye and Ear and Professor [...]

VÅR VISJON

Visjonen til Institutt for øyehelse er å være en privat tilbyder av pasientbehandling, forskning og helseopplysning om øyesykdommer. Gjennom aktiv forskning er instituttet involvert i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og egne forskningsdata publiseres og fremlegges på nasjonale og internasjonale forskningskongresser. Videre arrangerer instituttet lokale og regionale fagmøter for å heve kompetansen og styrke båndene mellom de ulike faggruppene i øyefaget.

 

  

  

 

Øyefaget er i rivende utvikling, og retningslinjer for diagnostikk og behandling endres kontinuerlig. For å kunne tilby moderne og oppdatert behandling, må øyehelsepersonell fortløpende kunne vurdere forskningslitteraturen som er grunnlaget for all medisinsk behandling. Øyelegene og optikerne ved Institutt for øyehelse har doktorgrad eller har påbegynt forskningsstudier innen øyesykdommer. Når du besøker Institutt for øyehelse, kan du derfor forvente å få førsteklasses utredning og behandling i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer.

 

Tiden er kommet for å styrke båndene mellom optikere og øyeleger. Tradisjonelt har  optikere forvaltet vår øyehelse, mens øyeleger har hatt ansvar for diagnostikk og behandling av øyesykdommer. Forskning viser at norsk øyehelsetjeneste ikke er bærekraftig for håndtering av kommende pasientmasse (Konusrapporten 2012, Norsk oftalmologisk forening). For hoveddiagnosene aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), grå stær (katarakt) og grønn stær (glaukom) er det beregnet en økning av konsul­tasjoner på 76 % fram mot år 2030Institutt for øyehelse har som ambisjon å heve kompetansen og styrke båndene mellom de ulike faggruppene i øyefaget slik at norsk øyehelsetjeneste er bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.

                       

FASILITETER

Institutt for øyehelse tilbyr det nyeste av medisinsk utstyr

Ved Institutt for øyehelse vil du alltid bli undersøkt med det nyeste av medisinsk utstyr (spaltelampeundersøkelse, synstest, synsfeltundersøkelse, OCT med angiografi, netthinnebilder, pentacam fremresegmentanalyser, in vivo konfokalmikroskopi m.m.) for å sikre at du får riktig diagnose og behandling. Instituttet er sentralt lokalisert på Majorstuen i Oslo i umiddelbar nærhet av offentlig transport.

 

Gjennom tydelig skilting og enkel adkomst fra gateplan er lokalene tilrettelagt for synssvekkede og funksjonshemmede pasienter. Instituttet har en innbydende innredning for å skape en rolig og harmonisk atmosfære. Vår primære målsetning er imidlertid at du skal oppleve å bli tatt på alvor og bli behandlet som enkeltindivid.

ERFARINGER

  • Takk til Tørreøyneklinikken. Jeg har fått en bedre hverdag.
    Nina Karin Strøm, pasient ved Tørreøyneklinikken
  • Takk til Tørreøyneklinikken. Jeg har fått en bedre hverdag.
    Nina Karin Strøm pasient ved Tørreøyneklinikken
  • Takk til Tørreøyneklinikken. Jeg har fått en bedre hverdag.
    Nina Karin Strøm pasient ved Tørreøyneklinikken