PRISER

Medlem Ikke-medlem
Konsultasjon Øyehelseklinikken 990,- 990,- (kampanje)
Kontroll Øyehelseklinikken 590,- 750,-
Legeerklæring gratis 500,-
Fornyelse av resept gratis 300,-

Kirurgi: ta kontakt for oversikt og priser

Medlem Ikke-medlem
Konsultasjon Tørreøyneklinikken 990,- 990,- (kampanje)
Kontroll Tørreøyneklinikken 590,- 800,-
Legeerklæring gratis 500,-
Fornyelse av resept gratis 300,-

Øyehelseklinikken/Tørreøyneklinikken er alltid lavest på pris blant private øyeleger i Oslo. Priser for førstegangskonsultasjon ved andre øyelegesentre i Oslo: Aleris: 1890,-/Øyelegene AS: 1600,-/ØyelegeDropin: 1395,-/Orbita Øyelegesenter/Volvat: 1340,-/1930,-.

Spesialprosedyrer: se nettsiden www.torreoyneklinikken.no for oversikt og priser

ØNSKER DU ET MEDLEMSKAP FOR OPPFØLGING AV DIN ØYEHELSE?

  • Gjennom et 2-årig medlemskap ved Institutt for Øyehelse til kr. 500,- får du rimelige konsultasjoner og kontroller slik at du kan forebygge og behandle evt. øyesykdommer. Medlemskapet gir ca. 20-30% rabatt på konsultasjoner og kontroller ved Øyehelseklinikken/Tørreøyneklinikken, prioritert tilgang til øyelege og gratis fornyelse av resepter i avtaleperioden. Et 2-årig familiemedlemskap (hovedmedlem + ektefelle/samboer og barn under 20 år) gir de samme fordelene og koster kr. 2000,-
  • Ring oss på telefon 22 44 44 40 og be om et skreddersydd medlemskap for deg, din familie eller din bedrift.

VED ØYEHELSEKLINIKKEN ER DET INGEN SKJULTE TILLEGG

  • Visste du at en konsultasjon (førstegangsundersøkelse) ved flere helprivate øyelegesentre kun inkluderer en enkel samtale med øyelege, undersøkelse i spaltelampe og trykkmåling? Ved behov for andre undersøkelser som f.eks. synsprøve, synsfeltundersøkelse og netthinne-scan med OCT, blir dette et tillegg slik at sluttsummen blir vesentlig høyere enn forventet. Visjonen til Øyehelseklinikken er at det ikke skal være noen skjulte tillegg og at konsultasjonen og kontrollene skal inneholde de undersøkelsene som er relevante for deg.
  • Institutt for øyehelse er Norges første private øyehelseinstitutt som har pasientbehandling, forskning og helseopplysning om øyesykdommer som sin hovedoppgave. Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken er klinikker ved Institutt for øyehelse og er sentralt lokalisert på Majorstuen i Oslo i umiddelbar nærhet av offentlig transport. Øyehelseklinikken er en generell øyeklinikk som tilbyr utredning og behandling av pasienter i alle aldre. Tørreøyneklinikken ble etablert i 2012 og er Nordens eneste spesialklinikk for utredning og behandling av tørre øyne. Øyelegene ved Institutt for øyehelse har doktorgrad eller har påbegynt forskningsstudier innen øyesykdommer. Når du besøker Institutt for øyehelse kan du derfor forvente å få utredning og behandling i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer.

ØNSKER DU Å BESTILLE TIME HOS OSS?

Ring oss på telefon (+47) 22 44 44 40 eller bestill time elektronisk